Společenská zodpovědnost

Značka Veselá kráva se v souladu se strategií mateřské společnosti Bel angažuje v oblasti Corporate Social Responsibility (CSR – Spoločenská zodpovědnost firem) a postupně implementuje konkrétní kroky po celém světě.

Iniciativa „Úsměvy pro budoucnost“

Naše mateřská společnost Bel vytvořila iniciativu „Smiles for the FUTURE“ (úsměvy pro budoucnost) a definovala základní CSR pilíře, díky kterým dokážeme určit a naplňovat své priority.  Připravili jsme je s ohledem na všechny aktéry, kterých se činnost společnosti Bel dotýká. K základním pilířům patří odpovědný přístup k výživě a produktům, sociální úloha značky v komunikaci a potřebě, vliv na životní prostředí, vztahy s komunitou a partnerství a Bel komunita.

responsibility_main
ikona odstavce

Odpovědný přístup k výživě a produktům

Vyvíjíme produkty, které svým nutričním profilem zodpovídají požadavkům moderní doby, výzkumům a jsou dostupné pro co největší počet spotřebitelů. Jedním ze způsobů realizace této nutriční politiky je to, že Skupina Bel a potažmo Veselá kráva vytváří cenově dostupnější produktové řady pro obyvatele zemí, které to nejvíce potřebují. Veselá kráva rovněž odpovídá specifickým potřebám svých spotřebitelů. Některé receptury jsou proto obohaceny vitamínem D, kalciem, nebo mají snížený obsah sodíku či tuku.

ikona odstavce

Sociální úloha značky v komunikaci a spotřebě

Značka Veselá kráva má své místo v životech rodin a jejich každodenních rituálech, a proto se snaží pomáhat rodičům zvýšit povědomí dětí v oblasti správné výživy, zdravého způsobu života a ochrany životního prostředí. Naší prioritou je zlepšit nutriční a přírodní profil našich produktů a poskytnout spotřebitelům jasné a transparentní informace. Veselá kráva se zavazuje poskytovat svým spotřebitelům srozumitelné a relevantní informace o svých produktech. Všechny informace o složení,nutričních hodnotách a výrobě našich produktů naleznete na obalech výrobků a na webu veselakrava.cz.

ikona odstavce

Vliv na životní prostředí

Naší prioritou je dlohodobě snižovat naší výrobní ekologickou stopu a podporovat správné nakládání s potravinovými odpady. Skupina Bel implementuje rozličné způsoby v oblasti výběru a zpracování surovin, balení, distribuce, výroby a nakládání s výrobky po uplynutí doby spotřeby.

ikona odstavce

Vztahy s komunitou a partnerství

Sociální role značky a neustálá iniciace udržitelných aktivit  je naší prioritou. Skupina Bel se zajímá o společenské problémy na trzích zemí, kde působí. Záleží nám na formování partnerství s orgány státní správy a místními hospodářskými subjekty, které povzbuzujeme k aplikaci odpovědného přístupu.

ikona odstavce

Bel komunita

Prioritou Skupiny Bel je, aby její zaměstnanci vnímali Společenskou odpovědnost jako něco víc než jen firemní program. Společnost Bel je rodinná společnost a své postavení si chce nadále udržovat posilňováním svých hodnot. Jejím cílem je plná integrace a vytváření pouta se všemi svými zaměstnanci v dynamickém a smysluplném prostředí. Dosahuje toho tím, že pomáhá všem svým zaměstnancům s osobním rozvojem a dosažením jejich vlastních stanovených cílů bez ohledu na věk, pohlaví, národnost nebo společenské postavení.

Kde pomáhá Veselá kráva

ikona odstavce

SOS Dětské vesničky

Veselá kráva je hrdým partnerem SOS dětské vesničky, které patří mezi nejvýznamnější neziskové organizace v České republice.  Ročně pomáhají stovkám rodin ohrožených odebráním dítěte, stejně jako týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem, které ve své původní rodině vyrůstat nemohou.


Máte vyplněny všechny data?
Chyba serveru, kontaktujte prosím správce
Máte email ve správném formátu?
Již jste přihlášen
Chyba serveru, kontaktujte prosím správce