Podmínky používání

Všeobecné podmínky používání webových stránek

Děkujeme Vám za návštěvu našich webových stránek. Seznamte se prosím pečlivě s níže uvedenými všeobecnými podmínkami, neboť používáním těchto webových stránek s nimi vyslovujete souhlas.

BEL sýry Česko a.s., akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1375,  IČO: 60714603, se sídlem Pražská 218, Želetava, PSČ: 675 26 (dále jen „společnost BEL“), provozuje webové stránky preprod.veselakrava.cz (dále jen „Webové stránky“).

Prezentace a obsah Webových stránek jsou výhradním vlastnictvím BEL a jsou chráněny platnými právními předpisy o duševním vlastnictví.

Hostitelem Webových stránek je společnost INTEROUTE (Sídlo: 34 rue des Gardinoux, 93306 Aubervilliers, Francúzsko).

Funkční a kreativní design a rovněž tak i technický design a vývoj zpracovala za společnost BEL společnost Konektor Social Praha.

 

 1. Používání Webových stránek

– Kvalita informací:

Obsah těchto Webových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Společnost BEL se v maximální míře a za použití všech prostředků snaží o poskytování kvalitních informací na Webových stránkách. Společnost BEL však přesto nemůže zaručit, že uveřejněné informace budou vždy zcela přesné a plně vyčerpávající. Společnost BEL proto není odpovědná za újmu způsobenou informacemi nepřesnými nebo neúplnými a/nebo informacemi uživateli nesprávně užitými.

– Přístup k Webovým stránkám:

Společnost BEL se zavazuje vynaložit maximální úsilí k tomu, aby byly Webové stránky preprod.veselakrava.cz vždy přístupné.

Společnost BEL ovšem není odpovědná za případné obtíže s přístupem ke svým Webovým stránkám, ani za přerušení spojení bez ohledu na jeho příčiny.

Společnost BEL si vyhrazuje právo provádět i bez předchozího varování kdykoli jakékoli úpravy Webových stránek. Přístup k Webovým stránkám může být z důvodu úprav kdykoli dočasně přerušen.

Společnost BEL není odpovědná za jakoukoli škodu vyplývající z přístupu k Webovým stránkám a/nebo k webovým stránkám svých partnerů nebo naopak za nemožnost přístupu k nim, včetně ztráty dat, virů, nebo jiných škod, které mohou ovlivnit Vaše počítačové vybavení a/nebo za přítomnost viru na Webových stránkách.

Používáním těchto Webových stránek potvrzujete, že jste zkontrolovali, že používané počítačové vybavení neobsahuje žádný virus a je v perfektním funkčním stavu.

– Odeslání dopisu/e-mailu:

Společnost BEL není odpovědná za zdržení, ztrátu nebo chybné zaslání dopisu/e-mailu v důsledku uvedení chybné e-mailové adresy.

– Odkazy na jiné webové stránky:

Webové stránky umožňují přístup k externím webovým stránkám partnerů prostřednictvím hypertextových odkazů nebo zahrnutím partnerova obsahu do Webových stránek samotných.

Přestože jsou odkazy na externí webové stránky vybírány s největší pečlivostí, společnost BEL není odpovědná za externí webové stránky svých partnerů. Společnost BEL zejména není odpovědná za obsah, inzerci, výrobky, služby nebo jiný materiál, který pochází z těchto externích webových stránek nebo který je na nich nebo z nich dostupný či za jednání nebo opomenutí partnerů.

 

 1. Podmínky pro moderování Webových stránek

Komentáře nebo vzkazy umístěné na Webových stránkách jsou moderovány předem. Nebude-li dodrženo jedno z následujících pravidel, nebude příslušný komentář nebo vzkaz publikován:

 • komentáře, které jsou pomlouvačné, rasistické, pornografické, pedofilní, nebo které vybízejí k páchání přestupků, trestných činů nebo k sebevraždě,
 • komentáře, které reprodukují soukromou korespondenci bez souhlasu příslušných osob,
 • agresivní nebo vulgární komentáře,
 • komentáře, které dosahují Godwinova bodu, tedy ty, které vnášejí kontroverzní témata, jež nemají souvislost s probíhající diskusí,
 • komentáře, jejichž jediným cílem je dostat na internet odkaz na externí webové stránky (spam nebo trashback),
 • jakékoli další komentáře, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy nebo dobrými mravy.

Společnost BEL nebude odpovídat na jakékoli žádosti a/nebo komentáře související s nezveřejněním komentáře nebo vzkazu. Rozhodnutí společnosti BEL je konečné a nelze je zpochybňovat.

Uživatelé odpovídají za své komentáře a vzkazy, které zveřejnili na Webových stránkách.

Možnost hlásit porušení:

Vzkaz, který porušuje některé z výše uvedených pravidel lze nahlásit prostřednictvím vyplněného formuláře na této adrese.

Volitelná povaha odpovědí

Uživatelé mohou umisťovat své komentáře a vzkazy na Webové stránky a dle svého uvážení i reagovat na odpovědi, které tyto komentáře a vzkazy vyvolaly.

 

 1. Duševní vlastnictví:

Informace umístěné na Webových stránkách lze užívat výhradně pro soukromé účely.

Jakékoli užívání ke komerčním nebo jiným účelům je zakázáno.

Veškerý obsah Webových stránek, včetně textu a designu, technických kreseb, grafiky, ilustrací na Webových stránkách, stejně jako výběr a organizace veškerého obsahu Webových stránek jsou chráněny platnými právními předpisy o duševním vlastnictví. Proto je jakákoli změna, prezentace nebo úplná nebo částečná reprodukce pro jiné než soukromé účely striktně zakázána a založila by porušení těchto práv a příslušnou trestněprávní a občanskoprávní odpovědnost porušující osoby. Tento zákaz platí pro jakýkoli proces reprodukce, prezentace a/nebo úpravy a bez zřetele na dobu trvání takového procesu.

Práva k reklamám a k hudebním dílům zařazeným do těchto reklam jsou výhradně ku prospěchu majitele nahrávky příslušného díla.

Veškeré ochranné známky obsažené na těchto Webových stránkách jsou výhradním vlastnictvím společnosti BEL, případně má společnost BEL udělenu licenci k jejich užívání. Jakákoli reprodukce těchto ochranných známek bez předchozího souhlasu společnosti BEL je přísně zakázána.

Společnost BEL není odpovědná za jakoukoli škodu způsobenou užíváním informací nebo jiných prvků umístěných na Webových stránkách v rozporu s výše uvedenými pravidly.

 

 1. Příslušné právo

Webové stránky se řídí českým právem.

 

 1. Změna Všeobecných obchodních podmínek

Společnost BEL si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění měnit tyto Všeobecné podmínky používání webových stránek.


Máte vyplněny všechny data?
Chyba serveru, kontaktujte prosím správce
Máte email ve správném formátu?
Již jste přihlášen
Chyba serveru, kontaktujte prosím správce